نظر سنجي
نمره شما درباره عملكرد و روش گلخانه بنفشه طلايي در سال 1393 چيست ؟
 • خوب
 • متوسط
 • عالي
 • ضعيف
 • بنفشه آفريقايي
 • x
   نمایش بیشتر
  • نام
  • ایمیل
  • تلفن
  • وبسایت
  • پیام
  • 11 + 2
 • x
  • محصولی وجود ندارد